Gizlilik Sözleşmesi

1- www.akademiconsulting.com ve www.akademidanismanlik.com alan adlı Web Sitesi’nin (kısaca “Web Sitesi” olarak anılacaktır) tüm hakları Akademi Teknik Müşavirlik Elektronik Biyomedikal Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. (kısaca “AKADEMİ” olarak anılacaktır) aittir. AKADEMİ, Web Sitesi üzerinden kullanıcılar tarafından kendisine elektronik ortamda iletilen kişisel bilgileri, insan kaynakları departmanında işe alım prosedürü gereği, üyeleri ve müşterileri ile yaptığı sözleşmeler veya işbu Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında, üçüncü kişilere açıklamayacaktır. İnsan Kaynakları çalışmaları kapsamında toplanacak kişisel bilgiler sadece AKADEMİ bünyesinde kullanılacak ve saklanacaktır. Müşteri/Başvuru Sahibinin web sitesi aracılığıyla AKADEMİ‘ye ilettiği kişisel bilgilerin doğru olduğu karinedir. Kişisel bilgilerin yanlış olmasından kaynaklanacak zararlardan AKADEMİ sorumlu tutulamaz.

AKADEMİ bilgisayarlarında toplanan bilgiler; işe alım için insan kaynakları biriminde kullanılmak, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri “sınıflandırma” çalışmalarında sadece AKADEMİ bünyesinde kullanılmaktadır. Müşteri/Başvuru Sahibi bahse konu olan tanıtımlardan, bildirim maillerinden haberdar olmak istemez ise dilediği zaman insan.kaynaklari@ortadogugrup.com.tr adresine e-mail göndererek bu aktiviteyi durdurabilirler. Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılabilir.

2- AKADEMİ, Web Sitesi dahilinde başka sitelere link verebilir. AKADEMİ, link vasıtasıyla erişilen sitenin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. AKADEMİ, işbu Gizlilik Politikasında aksi belirtilmedikçe ve aşağıda belirtilen sınırlı durumlar haricinde, işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere kullanıcılara ait bilgileri açıklamayacaktır. Bu durumlar ;

  • Yetkili hukuki otoriteler tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulması;
  • AKADEMİ’nin müşterileri ile yaptığı sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulması;
  • Yetkili idari veya adli otoriteler tarafından, usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütülmesi amacıyla, kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi;
  • Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi verilmesi halleridir.

AKADEMİ, kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. AKADEMİ‘nin gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, Web Sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, AKADEMİ’nin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

AKADEMİ, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini, dilediği zaman Web Sitesinde yayınlamak suretiyle, tek taraflı olarak değiştirebilir. AKADEMİ’nin değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri, Web Sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer. İşbu gizlilik sözleşmesi Web sitesinde yayımlanan Kullanım Koşullarının ayrılmaz bir parçasıdır.