Akademi | Bilgi Birikimimiz

Tıbbi Cihazların Bakım Yönetimi

Bu yazıda bir sağlık kurumundaki tıbbi cihazların bakım yönetiminin kurumun en önemli işleri arasında olduğu vurgulanmakta ve bu yönetimin doğru, etken ve verimli bir şekilde nasıl yapılacağı kısaca anlatılmaktadır.

Ekim 2014, Yusuf K. Gülüt, PhD EE

Bir sağlık kurumundaki tıbbi cihazların bakım yönetimi kurumun en önemli işleri arasındadır.

Cihazlara yapılan bakımın amacı, bu cihazların üreticileri tarafından bildirilen “standart performans” seviyesinde çalışmalarını sağlamaktır. Tıbbi cihazların standart performanslarının önemli bir parçası hastalara ve operatörlere sağladıkları can güvenliği özellikleridir.
Doğru yapılan bakımlar tıbbi cihazlar için aşağıdaki faydaları sağlar:

  • Cihazların ilerleyen zamanla eskimelerine ve ortaya çıkan arızlarına karşı koruyucu bakım sağlayarak ömürlerini uzatmak ve ciddi arızaları önlemek.
  • Periyodik olarak önceden tahmin ederek yapılan koruyucu bakım ve uygun onarım uygulamaları sayesinde cihazların daha çok süre hizmet verebilmesi.
  • Denetleme ve koruyucu bakımlar sayesinde hastalar ve operatörler için daha güvenli bir ortamın oluşması.
  • Periyodik bakım ve kalibrasyon neticesinde üstün performans sergileyen cihazların daha iyi ve daha hızlı hizmet sağlaması.

Tıbbi cihazların bakımı aşağıdaki genel gerekleri sağlamalıdır:

  • Bakım faaliyetleri düzenli ve kolayca erişilebilecek bir şekilde kaydedilmelidir. Kaydedilen verilere zaman, personel, malzeme, ve kullanılan dış kaynaklarıbazinda rahatlıkla erişilebilmelidir.
  • Cihazların bakım nedeni ile çalışmama süreleri kabul edilebilir limitler dahilinde tutulmalıdır.
  • Bakım işine tahsis edilen personel, malzeme, ve dış kaynakların kabul edilebilir limitler dahilinde olması gerekir.
  • Gerekli durumlarda, bakım faaliyetleri uygun onaylara sahip “kalibrasyon dokümanları” şeklinde kağıda dökülebilir olmalıdır.

Yazının tamamını indir