Akademi | Bilgi Birikimimiz

Yenilenebilir Enerji Nedir?

Bu yazıda enerjinin tüm formlarının yenilenebilir kaynaklarının dünyamızda mevcut olduğunu vurgulandıktan sonra bu kaynaklar hakkında kısa ve öz bilgiler verilmektedir.

Aralık 2014, Yusuf K. Gülüt, PhD EE

ENERJİ NEDİR?
Enerji, bu dünyada en çok ihtiyacımız olan kaynaklardan bir tanesidir. Her ne kadar “enerji” adını vermiş olduğumuz şeyin aslında ne olduğunu bilemiyor olsak da, onun belirtilerini, etkilerini, kendimizde ve başka cisimler üzerinde meydana getirdiği değişikleri algılıyoruz, ve hepimiz bir enerji kavramının varlığını biliyoruz. (Bakınız: http://feynmanlectures.caltech.edu/I_04.html#Ch4-S1)
İşte, bu enerji dediğimiz şeyin farklı belirtileri açısından bir sınıflandırmasını yaparsak, aşağıdaki ana enerji şekillerini veya formlarını sıralayabiliriz:

  • Işık enerjisi
  • Mekanik enerji
  • Isı enerjisi
  • Kimyasal enerji
  • Elektrik enerjisi
  • Nükler enerji

Yenilenebilir Enerji Nedir?
Dünyamızdaki enerji kaynaklarından bazılarınının güneşten gelmekte olan ışık enerjisi gibi ne kadar kullansak tükenmediğini, bazılarının ise kömür ve petrol gibi kullanınca yerine yenisinin gelmediğini ve tükendiğini görüyoruz. Bu gözleme dayanarak, yenilenebilir enerjiyi, kullanıldıkça yerine yenisi gelen ve tükenmeyen kaynakların sağladığı enerji olarak tarif edebiliriz.

Yazının tamamını indir