Akademi | Bilgi Birikimimiz

Yenilenebilir Enerji Türlerinin Analizi

IREC 2010 konferansında “plenary paper” olarak sunulmuş olan bu makalede yenilenebilir enerjilerin karşılaştırmalı olarak geniş bir incelemesi yapılmıştır.

– Bu makale İngilizcedir

Kasım 2010, Yusuf K. Gülüt, PhD EE

Özet – Sürdürülebilir, güvenlikli, ve rekabetçi enerjiye ihtiyaç bütün dünyaca anlaşılmış bulunmaktadır. Bu raporda enerjinin rasyonel ve verimli kullanılması ile beraber yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanılması, enerji yönetimine bütünleşik bir yaklaşım olarak takdim edilmiştir. Enerjinin tabiatta bulunan beş ana formu, muhtelif kaynakları ve bugünün enerji ihtiyaçlarını karşılamaları açısından karşılaştırılmıştır. Enerji hasadı için kullanılan 12 türlü teknoloji, çevreya etkileri, proje süreleri, ve proje rantabilite parametreleri yönünden incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Bu raporda takdim edilen analizler, biyokütlenin diğer yenilenebilir enerji kaynaklarına göre bazı mühim avantajları olduğunu göstermiştir. Biyokütle türleri, dünya çapında biyokütle kaynakları, ve biyokütleden enerji çevirimi teknolojileri kısaca kapsanmıştır. Son olarak, yenilenebilir enerji sektöründeki iş imkanları özetlenmiştir.

Yazının tamamını indir